Advertisting #18

Price 1 ETH = 579,80 USD

Limit Quantity ETH: 0.02000000 - 2.00000000

Billing infomation
Buy from: ethking
Method Payment Direct deposit
Price: 579,80 USD
Limit Quantity: 0.02000000 - 2.00000000
The time allowed for payment: 15 phút
Introduce about ethking
Đã giao dịch 2 ETH
Point 0
Last login 08/09/2017 15:20:44
Verification of residence Chưa xác thực

Khi bạn mở giao dịch, Ethereum của người bán sẽ được khoá trong hệ thống, điều này giúp bạn yên tâm khi chuyển tiền cho người bán mà không sợ bị lừa đảo. Nếu người bán không chịu giải phóng Ethereum cho bạn sau khi đã nhận thanh toán, bạn chỉ việc nhấn vào nút "Tranh chấp giao dịch" và đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ xuất hiện để trợ giúp.

Bấm vào đây để đọc thêm về Giao Dịch Đảm Bảo
Coinsell - Server error

500

Oops! Please login Again.

We will work on fixing that right away. Meanwhile, you may return to dashboard or try using the search form.